UFOorum

UFO ry. keskustelupalsta
It is currently 31.3.23 21:43

All times are UTC + 2 hours
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: 3.1.15 11:15 
Offline

Joined: 30.4.09 9:49
Posts: 1970
Quote:
Hei seurojen yhteyshenkilöt

Alla on tärkeää tietoa antidopingisäännöstöstä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kuten monet ultimaten pelaajat tietävät, noin kerran kahdessa vuodessa myös meidän lajin SM-tason urheilijoita testataan. Viime vuosina testaus on tehty finaaleissa, mutta testaajat voivat yhtä hyvin tulla paikalle vaikkapa SM-tourille.

Erityisesti erivapausasiat herättävät kysymyksiä meidän lajin parissa. Meidän lajilla EI OLE SUOMESSA lajikohtaista tasomäärittelyä, joten urheilijoiden ei tarvitse Suomessa pelatessaan hakea etukäteen erivapautta esimerkiksi astmalääkkeille. Ultimaten kohdalla ADT tarkistaa kansallisella tasolla tehtyjen testien osalta jälkikäteen, että kiellettyjen aineiden käytölle on urheilijalla lääketieteellinen peruste. Tästä huolimatta urheilijan on hyvä pyytää lääkäriltään aina erillinen todistus käyttämistään lääkeaineista.

Kansainvälisellä tasolla, eli esimerkiksi MM-kilpailuissa, tulee erivapautta lääkeaineisiin hakea etukäteen. Tällöin pelkkä lääkärin todistus ei riitä. Urheilija voi hakea erivapautta kansalliselta antidoping toimikunnalta (ADT) tai suoraan WFDF:ltä. Englanniksi erivapaudesta käytetään termiä "therapeutic use exemptions (TUE). Ohjeet erivapauden hakemiseen löytyvät ADTn sivuilta ja WFDFn sivuilta, sekä liitteenä olevasta WFDFn antidopingsäännöstöstä.

Dopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä myös suoraan Suomen Liitokiekoliiton toimistoon. Autamme mielellämme urheilijoita näissä asioissa.


WFDF: http://bit.ly/1zJMRtEQuote:
Urheilijoille ja lajiliitoille lisää vastuuta uudessa antidopingsäännöstössä


Vuoden 2015 alussa voimaan tulevan uudistetun Maailman antidopingsäännöstön ja sen mukaisen Suomen antidopingsäännöstön myötä rangaistukset vakavista tarkoituksellisista dopingrikkomuksista kovenevat. Toisaalta rangaistuksista päätetään aiempaa joustavammin ja harkitummin. Dopingtestit kohdennetaan entistä tarkemmin, ja urheilijat ja lajiliitot ovat yhä tärkeämmässä asemassa puhtaan urheilun puolustajina.

Uudessa säännöstössä urheilijoilla, urheilijan tukihenkilöillä ja lajiliitoilla on tärkeä rooli osana dopingvalvontaa ja puhtaan urheilun edistämistä. Heillä on nyt esimerkiksi velvollisuus vaihtaa antidopingorganisaatioiden kanssa tietoja silloin, kun epäillään dopingrikkomusta.


Dopingrikkomusten määritelmä laajenee

Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva säännöstö sisältää uuden määritelmän dopingrikkomuksista. Aiemman kahdeksan sijaan dopingrikkomuksia on nyt määritelty kymmenen erilaista. Uudet rikkomukset koskevat erityisesti urheilijoiden kanssa toimivia henkilöitä ja heidän osallisuuttaan dopingrikkomukseen johtavassa toiminnassa.

ADT tulee jatkossa selvittämään dopingrikkomusten yhteydessä myös urheilijan mahdollisten tukihenkilöiden osallisuuden rikkomukseen. Näin on erityisesti silloin, kun dopingrikkomuksen on tehnyt alaikäinen urheilija tai jos tukihenkilön urheilijoista enemmän kuin yksi on syyllistynyt dopingrikkomukseen.

Urheilijoiden ja lajiliittojen vastuu omista antidopingtiedoistaan ja -teoistaan kasvaa

Uudessa antidopingsäännöstössä korostetaan urheilijoiden ja valmentajien vastuuta olla tietoisia antidopingasioista. Urheilijoilla ja urheilijan tukihenkilöillä on samalla oikeus saada riittävästi tietoa antidopingasioista. Tässä suuri vastuu on lajiliitoilla. Lajiliiton tulee järjestää riittävästi koulutustilaisuuksia, joissa urheilijoiden ja valmentajien on mahdollista saada riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa sekä oppia tuntemaan oikeutensa ja vastuunsa antidopingasioissa. ADT auttaa lajiliittoja koulutusten toteuttamisessa.

Säännöstö painottaa lajiliittojen edustajien osuutta myös mahdollisten dopingrikkomusten selvittämisessä. Lajiliitolla tulee olla selkeät kurinpitosäännöt, joilla voidaan yksiselitteisesti puuttua esimerkiksi dopingvalvontaa vaikeuttavaan toimintaan. Lajiliiton tulee voida antaa seuraamuksia antidopingtyön vastaisesta toiminnasta, jota on esimerkiksi joukkuepooliin kuuluvan joukkueen toistuva vaadittujen harjoitustietojen toimittamisen laiminlyönti, epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestiryhmää kohtaan, kieltäytyminen yhteistyöstä ADT:n tutkiessa mahdollista dopingrikkomusta, urheilijan tukihenkilön kielletyn aineen käyttö tai muunlainen kieltäytyminen noudattamasta yhdessä sovittuja pelisääntöjä.


Tutkinnalliset menettelyt otetaan käyttöön

Uuden Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti käyttöön otetaan niin sanotut tutkinnalliset menettelyt. Niillä tarkoitetaan tietojen ja todisteiden hankkimista erilaista lähteistä, esimerkiksi arvioimalla urheilijoiden veriprofiileja tai haastattelemalla ihmisiä. Tietoja käytetään dopingvalvonnan tehostamiseen ja mahdollisten dopingrikkomusten toteamiseen.

Uusi antidopingsäännöstö velvoittaa kaikkia siihen sitoutuneita tahoja, myös urheilijoita ja urheilijan tukihenkilöitä, tekemään yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa.Tutkinnalliset menettelyt ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun epäiltyyn dopingrikkomukseen ei liity positiivista testitulosta.


Erivapausstandardi uudistuu

Merkittävin muutos uudessa Kansainvälisessä erivapausstandardissa koskee eri antidopingorganisaatioiden välistä keskinäistä erivapauksien tunnustamismenettelyä. Antidopingorganisaatioiden tulee jatkossa tunnustaa toistensa myöntämät erivapaudet, kunhan ne täyttävät Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot. Esimerkiksi urheilijan, jolla kansainväliselle tasolle noustessaan on jo voimassa oleva ADT:n myöntämä erivapaus, tulee (kansainvälisen lajiliiton näin edellyttäessä) hakea kansainväliseltä lajiliitoltaan tunnustusta tälle erivapaudelle.

Jos eri antidopingorganisaatiot eivät ole yhtä mieltä erivapauden myöntämisperusteiden täyttymisestä, Maailman Antidopingtoimisto WADA tekee lopullisen päätöksen erivapauden voimaan tulosta tai jäämisestä.

Toinen edessä oleva muutos erivapauskäytännöissä koskee ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolisia urheilijoita, joiden tulee vuoden 2015 alusta alkaen (mahdollisen dopingtestin jälkeen) hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että urheilussa kiellettyjen lääkkeiden käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.


Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

WADAn tuore luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä tulee voimaan 1.1.2015. Uuden luettelon muutokset ovat vähäisiä. Tietyissä urheilulajeissa kielletyissä aineissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Alkoholi ei ole enää vuonna 2015 kielletty karatessa. Useassa sukellusurheilun alalajissa on puolestaan kielletty beetasalpaajien käyttö.

WADA on lisännyt seurannan kohteena olevien aineiden listalle verenpainelääke telmisartaanin, joka saattaa parantaa suorituskykyä lisäämällä kestävyyttä insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan kohdistuvien vaikutustensa vuoksi. Seurannan alla on nyt myös sydämen työtä hapenpuutteessa helpottava meldonium eli mildronaatti. Tavoitteena on selvittää näiden valmisteiden käytön laajuutta urheilijoilla, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta vuonna 2015.

ADT julkaisee luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä internetsivuillaan heti vuoden alussa. Painettua julkaisua toimitetaan lajiliitoille edellisvuosien tapaan. Urheilijat voivat tilata maksutonta julkaisua myös suoraan ADT:lta.Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 2.1.17 11:04 
Offline

Joined: 30.4.09 9:49
Posts: 1970
WADA on päivittänyt lääkeainelistaa, tsekatkaa se täältä: http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja- ... rheilussa1

Niin ja antidoping-juttuja löytyy nykyään SUEKilta, täältä löytyy kotisivut: http://www.suek.fi/etusivu


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group